program otevřenpříjem žádostí do 15.3.2023

Fotovoltaika pro větší obce

program otevřenpříjem žádostí do 15.3.2023

Fotovoltaika pro malé obce

program otevřenpříjem žádostí do 14.10.2022

Mobilita pro všechny

program otevřenpříjem žádostí do 15.12.2023

Ekomobilita

Maximální výše podpory
až 1 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.11.2022

MPSV: rozvoj sociálních služeb

Maximální výše podpory
až 80 000 000 Kč
Program před otevřenímpříjem žádostí do 31.12.2023

Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

Program před otevřenímpříjem žádostí do 31.12.2022

Program TREND

program otevřenpříjem žádostí do 28.6.2024

Středočeský kraj: Fond obnovy venkova

program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2022

Výstavba pro obce

Maximální výše podpory
až 0 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.8.2022

Hospodaření se srážkovou vodou - SFŽP dotace

Maximální výše podpory
až 0 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.9.2022

Energetické úspory veřejných budov – SFŽP dotace

Maximální výše podpory
až 0 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2023

Rekonstrukce veřejného osvětlení: dotace MPO

Maximální výše podpory
až 10 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2023

Domovní čistírny odpadních vod: dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 1 500 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 31.12.2023

Zdroje pitné vody: dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 3 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Podpora projektové přípravy - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 200 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Adaptační a mitigační opatření - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 1 000 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Zdroje energie v bytových domech - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 311 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Nízkoenergetické bytové domy / jednotky - novostavba

Maximální výše podpory
až 150 000 Kč
program otevřenpříjem žádostí do 30.6.2025

Zateplení bytových domů - dotace SFŽP

Maximální výše podpory
až 2 000 000 Kč