Tvorba projektových dokumentací

Naši odborní projektanti zajistí zpracování projektových dokumentací od studií proveditelnosti po projekty k provedení stavby. Výhodou zpracování projektů naší společností je příprava, úpravy a konzultace projektů již v průběhu projektování s případným poskytovatelem dotace.

  • Dokážeme zpracovat:
  1. Objemové studie
  2. Projektové dokumentace – územní, stavební, provádění stavby (DUR,DSP,DPS)
  3. Zhotovení nezávislého kontrolního rozpočtu
  4. Inženýrskou činnost – zastupování investora při jednání s úřady ve všech procesech stavebního schvalování
  5. Energetické audity a průkazy energetické náročnosti budov (PENB)
  6. Energy inženýring – energetické úspory z provozu budov, v průmyslu a logistice