Řízení projektu

Zajistíme realizaci projektu v souladu s podmínkami poskytnuté dotace a to po celou dobu průběhu projektu, až po úspěšné závěrečné vyhodnocení dotace (případně u investičních projektů až do konce období udržitelnosti). Předkládáme poskytovateli dotace monitorovací zprávy o průběhu s žádostí o platbu. bvykle také probíhá hlášení častých změn projektu oproti původní žádosti, jsou kontrolována aktuální rizika realizace, plnění harmonogramu, čerpání rozpočtu a naplňování povinných i nepovinných indikátorů projektu.

 • Žádost o platbu dotace
 1. Určíme a ověříme výše způsobilých výdajů.
 2. Zařadíme výdaje do rozpočtových položek.
 3. Zpracujeme jednotlivé typy účetních dokladů.
 4. Zpracujeme jednotlivé typy úhrad.
 5. Zkontrolujeme, zpracujeme a označíme přílohy žádosti o platbu.
 6. Zajistíme zpracování žádosti o platbu v elektronickém systému.
 • Zprávy z realizace a udržitelnosti projektu
 1. Zpracujeme a podáme zprávy v elektronickém systému,
 2. budeme za vás hlídat včasné podání zpráv.
 • Žádost o dílčí změny projektu nebo podmínek
 1. Zpracujeme žádosti o změny ve věcné náplni projektu na základě dodaného odůvodnění.
 2. Změny rozpočtu.
 3. Změny harmonogramu.
 4. Změny místa realizace projektu.