Příprava žádostí o dotaci

V průběhu zpracování žádosti o dotaci pro vás zajistíme všechny odborné náležitosti. Vypracujeme studii proveditelnosti. Zaregistrujeme vás do systému pro podávání dotací. Zkompletujeme přílohy k žádosti o dotaci.

  • ANALÝZA MOŽNOSTÍ ČERPÁNÍ

  1. Zkonzultujeme s Vámi projektový záměr.
  2. Vybereme dotační titul, kam spadá Váš projekt.
  3. Posoudíme, jakou má Váš záměr šanci získat dotaci.
  • PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O DOTACI

  1. Vytvoříme a zpracujeme žádost o dotaci, aby byla v souladu s pravidly dotačního titulu.
  2. Shromáždíme všechny přílohy.
  3. Vytvoříme studii proveditelnosti vašeho projektu podle všech důležitých parametrů.