Jme tu, abychom Vám pomohli

Naše společnost ARTENDR s.r.o. se specializuje na zadávání veřejných zakázek. Poskytujeme konzultace, kompletní administrativní a organizační zajištění celého průběhu veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, nebo dle příslušných pokynů a metodik jednotlivých operačních programů.

Dále zpracováváme žádosti o dotace. Máme zkušenosti s přípravou dotací pro firmy, státní správu, obce, města a kraje. Nalezneme pro Vás vhodný dotační titul. Shromáždíme všechny důležité přílohy. připravíme, zpracujeme a podáme žádost o dotaci tak, aby vyhovovala pravidlům.

Naši zkušení projektanti Vám zpracují projektovou dokumentaci s ohledem na potřeby získání dotace. Vytvoří potřebné studie, dokumentaci pro stavební povolení i pro výběr dodavatele.

Po úspěšném podání žádost pro Vás zajistíme řízení projektu po celou dobu udržitelnosti. Zajistíme jak správné čerpání poskytnuté dotace v souladu s jejími pravidly, tak i její úspěšné závěrečné vyúčtování.