program uzavřen

Standardizovaná infrastruktura

Získáme vám dotaci na sportoviště, abyste mohli rozvíjet místní sportovní infrastrukturu. Dotace od Národní sportovní agentury (NSA).

Výše podpory
až 70 %
Maximální výše
až 90 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 30.6.2022
Celková alokace
1 200 000 000 Kč

Kdo může dotaci získat

  • kraj
  • obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část, hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy
  • dobrovolný svazek obcí
  • příspěvková organizace územního samosprávného celku
  • obchodní společnost

Na co se dotace vztahuje

Výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí podle stanovených standardů.

  • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty
  • tréninkový zimní stadion
  • plavecký bazén 25m
  • pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením

Základní podmínky a cíle programu

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice.