Specialista na zadávání veřejných zakázek
Zavolejte nám na tel. čísle: +420 734 896 885

Dotační poradenství

Zveřejnil:: In: Aktuality 27 Říj 2017 Komentáře: 0

Dotace jsou čerpány z rozpočtu EU a ČR a jsou finanční podporou pomocí:

  • Strukturálních a investičních fondů EU
  • Komunitárních fondů EU
  • Státních fondů ČR

Účelové dotace jsou poskytovány na konkrétní služby, výrobky, zboží, ap., jejichž spotřeba přináší užitek. Je také možná spoluúčast žadatele. Dotace obecné nejsou svázány konkrétním cílem a jsou využitelné v širším spektru. Jsou závislé na výkonu nebo na fixní částce. Hlavní rozdělení dotací je v jejich schopnosti investovat, tedy stavět, nakupovat a zhodnocovat dlouhodobě hmotný a nehmotný majetek. A neinvestiční projekty s cílem podpory služeb.

Žadatelé o podporu z EU a státních prostředků jsou limitováni pouze stanovenými pravidly jednotlivých fondů a výzev. Výzvy pevně stanovují pravidla čerpání finančních zdrojů.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Poslední příspěvky